Nhãn Hương Chi Mộc Châu

70,000

Nhãn Hương Chi Mộc Châu là loại quả mới được trồng tại cao nguyên Mộc Châu. Quả nhãn Hương Chi trồng tại Mộc Châu có vị ngọt sắc, vỏ mỏng, cùi dày và hạt rất nhỏ. Do hợp khí hậu cũng như thổ những tại Mộc Châu. Những cây nhãn Hương Chi đã bắt đầu cho quả từ năm 2015 đến nay chất lượng đã đạt để phục vụ thực khách.

Hết hàng

Danh mục:
* @version 1.6.4 */ if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; // Exit if accessed directly } ?>

70,000

Nhãn Hương Chi Mộc Châu là loại quả mới được trồng tại cao nguyên Mộc Châu. Quả nhãn Hương Chi trồng tại Mộc Châu có vị ngọt sắc, vỏ mỏng, cùi dày và hạt rất nhỏ. Do hợp khí hậu cũng như thổ những tại Mộc Châu. Những cây nhãn Hương Chi đã bắt đầu cho quả từ năm 2015 đến nay chất lượng đã đạt để phục vụ thực khách.

Hết hàng

Danh mục:

Bình luận

Hoa Qua Say Cao Cap
Starts: Wed,01/11/16 at 00:00 a.m
Ends: Sun, 02/12/17 23:59 p.m

50000 VND - 1500000 VND
Hoa Qua Huu Co Moc Chau
Starts: Wed,01/11/16 at 00:00 a.m
Ends: Sun, 02/12/17 23:59 p.m

80000 VND - 690000 VND
Tin Tuc
Starts: Wed,01/11/16 at 00:00 a.m
Ends: Sun, 02/12/17 23:59 p.m

0 VND - 0 VND